PunkBuster

Protože se nekontrolovatelně rozmohlo cheatování na našem serveru, zavedli jsme PunkBuster (dále PB).
Na této stránce najdete jak postupovat, pokud vám hra nepojede.

Aktualizace PB

Pokud máte poškozený nebo příliš starý PB, stáhněte si Directory, v adresáři hry najděte složku "pb", smažte a nahraďte ji nově staženou.

Hru jste při nějaké aktualizaci systému nemuseli znovu instalovat, proto je potřeba v nových Windows nainstalovat znovu Punkbuster services, aby vše mohlo komunikovat.

Pokud vás bude hra vyhazovat

Aktualizujte si directory, zkonstrolujte spuštění služeb PnkBstrA a PnkBstrB, restartujte počítač.

Jestli dostanete hlášku ...

Losing Key Packets / No Packet Flow / Ignoring Cvar Queries
PB nedostal včas požadovaná data. Zkuste se připojit znovu, problém je nejspíš v kvalitě linky k serveru. Četnost problému omezíte nastavením v hlavním menu - Multiplayer options - Connection na hodnotu LAN.
PunkBuster must be Enabled
PB je vypnutý, povolte ho v menu Multiplayer options.
Invalid Cvar Values
Nějaká vaše proměnná je nastavená špatně, nastavte ji do obvyklých výchozích hodnot. Ti, kdo by mohli mít tento problém, budou vědět jak. Pokud neví, jednoduše smažou z adresáře hry soubor main\players\[username]\config_mp.cfg.
Rozmezí com_maxfps je povoleno mezi 60 a 125. Vyšší hodnoty způsobovaly ve hře problémy.
Corrupted File/Memory / Disallowed program/driver
V paměti máte načten program zasahující do hry, je vadná paměť PC, nebo používáte cheaty. Pokud reconnect nepomůže, zkuste restart PC, případně vypněte přetakování CPU/RAM/VGA.
PunkBuster Integrity Check / PB HACK / WALLHACK / GAME HOOK
Používáte cheaty, měli byste dostat ban.
MD5 Tool Mismatch / Checksum Error
Kontrolní součty výchozích IWD souborů (iw_00.iwd - iw_15.iwd, localized_english_iw00.iwd - localized_english_iw11.iwd) nesouhlasí, přeinstalujte hru a znovu použijte patch 1.3.
Možná je i kolize modů, stáhněte si Cleaner a promažte jím vše, kromě našeho modu (když ho náhodou smažete taky, budete ho muset znovu stáhnout, ale to bývá otázka pár vteřin).
Inadequate O/S Privileges
Přidejte si administrátorká práva nebo nechte administrátora nainstalovat PB Services.
Service Communication Failure / Handshaking Failed
Hra má problémy s komunikací se službami PnkBstrA nebo PnkBstrB, nastavte jejich spouštění na Ručně. Pokud to nepomůže, nastavte PnkBstrA na Automaticky a spusťte ji; pokud to stále nepomůže, stáhněte si a přeinstalujte PB Services.
Too Many Name Changes
Přejmenováváte se moc často, nedělejte to kvůli statistikám. Animované přezdívky nepoužívejte.
Rename - you're breaking the rules
Porušujete pravidla, přejmenujte se. Vyhodit vás mohl i Rules checker, nejen PB.
Your ping is ### - you're breaking the rules
Porušujete pravidla, máte příliš velký ping. Vypněte p2p programy, zastavte stahování nebo jinak uvolněte linku; vyhodit vás mohl i Rules checker, nejen PB.

Pokud jste problém postupem výše nevyřešili, kontaktujte správce na vzkazníku.

Ke stažení